Familien Falkenblad

Familien Falkenblad kan føre slægten tilbage til foreløbig 1670'erne i nogle led.

Denne side handler både om vores aner (Falkenblad) og vores ældste aners efterslægt. Det er min intension at lave nogle efterslægtssider, ligesom den jeg har lavet for Geswein.

De fleste i familien bor på landet som gårdmænd, husbønder, fæstebønder, inderste (til leje) eller i mindre huse i byerne. Grene af familien flytter til købstaderne; flere er fundet i Roskilde og Køge.

Der er flere der udvandrer, blandt andet til USA og Argentina.